Współpraca z uczelniami i patronaty - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Współpraca z uczelniami i patronaty

  • Klasa menedżerska - Klasa Patronacka Politechniki Lubelskiej
  • Klasa prawnicza uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod patronatem Fundacji OIRP
  • Klasa dyplomacji i stosunków międzynarodowych - Akademia Dyplomacji we współpracy z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS
  • Klasa nauk o zdrowiu - współpraca z Uniwersytetem Medycznym
  • Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym

 

1
2
3