Technik hotelarstwa - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Technik hotelarstwa

Branża: hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
Kwalifikacje w zawodzie:

  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ):

  • Podstawy zarządzania kosztami w hotelarstwie
  • Animacja czasu wolnego
1