Terminy i zasady rekrutacji - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Informacja dla kandydatów

Gratulujemy wyników egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy, że w dniu 15.07.2024 podane zostaną wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025.

Wyniki będzie można sprawdzić na stronie internetowej w panelu kandydata lub przyjść do szkoły pierwszego wyboru, gdzie będą wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W dniach 15.07 – 18.07.2024 należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, poprzez złożenie wymaganych dokumentów tj.:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty

 

Dodatkowo należy dostarczyć:

- trzy zdjęcia legitymacyjne

- kartę zdrowia (ze szkoły podstawowej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w przypadku kandydatów do technikum lub szkoły branżowej

 

Article heading icon

Terminy i zasady rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego oraz Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

od 19 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 28 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. do godz.15.00

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach

do 05 lipca 2024 r.

Do 26 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 12 lipca 2024 r.

02 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2024 r.

05 sierpnia 2024 r.

Wydanie skierowania na badania lekarskie

20 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r.

od 19 lipca 2024r. do 6 sierpnia 2024r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia wymaganych dokumentów

od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00

od 5 sierpnia 2024r. do 8 sierpnia 2024r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024 r. do godz.12.00

9 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego