Kucharz - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Kucharz

Branża: hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie:

  • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe:

  • Będę lepszy w zawodzie

Po ukończeniu nauki uczeń może kontynuować naukę

  • w szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych
  • w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od kl. II), przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych
1