Technik organizacji turystyki - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Technik organizacji turystyki

Branża: hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)
Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie:

  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ):

  • Pilotaż wycieczek
  • Animacja czasu wolnego
1