Nasze atuty - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Nasze atuty

  • Współpraca z uczelniami wyższymi: zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych uczelni
  • Nowoczesny model kształcenia
  • Ciekawa oferta zajęć dodatkowych
  • Nowoczesna i bogata baza dydaktyczna
  • Indywidualizacja w procesie edukacji
  • Praktyki w renomowanych zakładach pracy
  • Rozwój talentów: sport, taniec, chór, teatr, wolontariat…
  • Realizacja projektów uczniowskich: Dzień Bajki, Kolędowanie, wycieczki integracyjne
  • Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa
  • Bezpieczna i przyjazna atmosfera pracy