Patron Szkoły - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Article heading icon

Patron Szkoły

zdjęcie Jana Pawła II

Nasz Patron - Święty Jan Paweł II

1920 - 2005

Myśl przewodnia na rok szkolny 2023/20234

"Rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą jedną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek."

Dla nas społeczności Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Osoba Patrona jest niepodważalnym autorytetem. Wybierając Patrona Naszej Szkoły nie kierowaliśmy się modą lecz świadomie szukaliśmy autorytetu - źródła wartości. Osoba Jana Pawła II i Jego nauczanie - to dla nas niezmiennie wiarygodny drogowskaz w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

W odwołaniu do nauki Karola Wojtyły - Jana Pawła II zbudowaliśmy autorski program wychowawczy. Podstawowym celem naszych działań jest upowszechnianie humanistycznych wartości, wynikających z nauki Naszego Patrona. W codziennej pracy z młodzieżą szczególną uwagę zwracamy na wskazywanie prawdziwych wartości, by młody człowiek mógł odnaleźć siebie samego w otaczającym go - pełnym wyzwań - świecie. Personalizm Jana Pawła II podkreśla wolność i odpowiedzialność jednostki za własne życie, jednocześnie wskazując na fakt, że można realizować tę odpowiedzialność tylko w stosunku do swoich bliźnich. Stąd kładziemy nacisk na wskazywanie wartości dobra płynącego z bezinteresownego działania na rzecz innych. Idea ta – to nasza myśl przewodnia, której znaczenie wspierają działania kształtujące postawę patriotyczną, a także działania podkreślające wartość pracy oraz rolę sztuki w życiu człowieka.

Jan Paweł II dzięki swoim doświadczeniom, postawie i twórczości jest dla nas godnym zaufania przewodnikiem, który wskazuje, jak pamiętać o przeszłości, być odpowiedzialnym za teraźniejszość i dojrzale kreować przyszłość. Deprecjonowanie w przestrzeni publicznej Osoby Naszego Patrona społeczność Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbiera jako pomniejszanie wartości naszej codziennej wspólnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Społeczność Zespołu Szkół nr 5
im. Jana Pawła II w Lublinie

1