Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Złote Technikum!!!

Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie  w Rankingu Perspektyw zdobyło tytuł 
 Złota Szkoła 2018!

tarcza.png

Nasze technikum  jest 12 szkołą w kraju i drugą w województwie. Jesteśmy także w gronie stu najlepszych szkół olimpijskich w Polsce.

W rankingu ogólnym technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych.

W rankingu szkół olimpijskich (licea i technika) zostały uwzględnione wyniki 52 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe.

Sukces szkoły to sukces nas wszystkich! 

Ranking Techników 2018 :http://www.perspekty.pl

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie  jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

 

Autor: Iwona Lipiec