Wydawanie świadectw dojrzałości - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Tag img 05.07.2024, 09:22
Article heading icon

Wydawanie świadectw dojrzałości

9 lipca 2024 r. o godz. 10:00 zapraszamy tegorocznych maturzystów na spotkanie z Wychowawcą i odbiór świadectwa dojrzałości.

Budynek szkoły w artystycznym niebieskim odcieniu

Klasa 4al – sala 120

Klasa 4bl – sala 121

Klasa 4cl – sala 113

Klasa 4dl – sala 108

Klasa 4at – sala 111

Klasa 4bt – sala aula

Klasa 4ct – sala aula

Klasa 4dt – sala aula

 

Absolwenci lat ubiegłych odbiorą świadectwo dojrzałości w dniu 9 lipca od godz. 10:00 w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do godz. 14:30.
Absolwent winien legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W pozostałe dni świadectwo lub informację o wyniku egzaminu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:15 – 14:30.
Absolwent winien legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Jednocześnie przypominamy, że osoby mające prawo przystąpić do maturalnego egzaminu w terminie poprawkowym są zobowiązane do złożenia do dnia 16 lipca włącznie w godzinach pracy sekretariatu szkoły tj. 8:00 – 14:30 oświadczenia o przystąpieniu w sierpniu do egzaminu w terminie poprawkowym. Bez złożenia oświadczenia – załącznik nr 7 nie będzie podstawy do zgłoszenia przez dyrektora szkoły przystąpienia do egzaminu.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru świadectwa dojrzałości lub informacji o wyniku egzaminu absolwent może upoważnić członka rodziny do odbioru dokumentu – upoważnienie w formie pisemnej; osoba upoważniona winna legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.