Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Tag img 24.06.2024, 11:40
Article heading icon

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024

Dnia 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku w naszej szkole. Brały w nim udział wszystkie klasy XXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego oraz Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia. Dla jednej klasy było to już ostatnie zakończenie roku w murach naszej szkoły i tym samym pożegnaliśmy uczniów klasy 3bg Branżowej Szkoły Gastronomicznej.

Dyrektor szkoły przemawia do zebranych na auli

Zakończenie roku zostało podzielone na 3 tury, na których nie zabrakło:

  • Wystąpienia Pani Dyrektor Iwony Lipiec, która podziękowała uczniom i pracownikom za pracę i aktywną działalność na rzecz szkoły oraz życzyła udanych wakacji, pełnych uśmiechu i słońca, a uczniom kończącym szkołę dalszych sukcesów,
  • Wyróżnienia i nagrodzenia uczniów z czerwonym paskiem oraz za wysokie wyniki w nauce, a także zwycięzców olimpiad i konkursów,
  • Wyróżnienia i nagrodzenia uczniów za pracę w szkolnym teatrze, za zaangażowanie i wkład pracy w działalność szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego,
  • Wyróżnienia i nagrodzenia zdobywców tytułu Czytelnika Roku danej szkoły,
  • Wyróżnienia i nagrodzenia rodziców uczniów, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce,
  • Wystąpienia Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców Pana Sławomira Głaza, który również wyraził słowa uznania za pracę naszych uczniów,
  • Części artystycznej w wykonaniu szkolnego chóru Sensorium oraz uczennic w pokazach wokalno-tanecznych klas 1fl, 1 at, 2al i 2fl.

Uczniowie, którzy zakończyli naukę w Branżowej Szkole Gastronomicznej mogli obejrzeć przygotowaną specjalnie dla nich prezentację multimedialną ze wspomnieniami ze szkolnych lat, a także wzięli udział w ślubowaniu absolwentów.