Podziękowania dla Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół nr 5 w Lublinie

Tag img 24.06.2024, 11:26
Article heading icon

Podziękowania dla Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

Szanowni Państwo, w imieniu Społeczności szkolnej dziękuję za wsparcie działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024.

początki ogrodu szkolnego - skrzynie z roślinami

Państwa wkład finansowy w wysokości 28000zł umożliwił nam realizację wielu projektów uczniowskich na poziomie szkolnym i lokalnym.

Z funduszy Rady Rodziców sfinansowano m.in.:

  • nagrody w konkursach, turniejach oraz na zakończenie roku szkolnego,
  • działania promocyjne (zakup stoisk na Targi Edukacyjne, przygotowanie poczęstunku, carvingu, itp.),
  • wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady ogólnopolskie,
  • modernizację sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
  • projekty ekologiczne (zakup domków dla ptaków, roślin, doniczek, itp.),
  • zielony kącik – przestrzeń dla uczniów do odpoczynku podczas przerw.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Iwona Lipiec
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie