Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

System rekrutacji do szkół średnich

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

XXIV Liceum Ogólnokształcące

1alp - klasa menedżerska
1blp - klasa nauk o zdrowiu
1clp - klasa prawnicza uniwersytecka
1dlp - klasa dyplomacji i stosunków międzynarodowych
1elp - klasa ekonomiczna
1flp - klasa nauk społecznych

Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie

1atp - technik żywienia i usług gastronomicznych
1btp - technik żywienia i usług gastronomicznych
1ctp - technik organizacji turystyki
1dtp - technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

1bgp - zawód kucharz

Oferta dla absolwentów gimnazjum

XXIV Liceum Ogólnokształcące

1al - klasa menedżerska
1bl - klasa nauk o zdrowiu
1cl - klasa prawnicza uniwersytecka
1dl - klasa dyplomacji i stosunków międzynarodowych
1sl - klasa sportowa
 

Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie

1at - technik żywienia i usług gastronomicznych
1bt - technik żywienia i usług gastronomicznych
1ct - technik organizacji turystyki
1dt - technik hotelarstwa

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

1bg - zawód kucharz

 

Dokumenty (wszyscy absolwenci):

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zasady rekrutacji do XXIV LO - kandydaci po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do TGH - kandydaci po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do BSG - kadnydaci po szkole podstawowej

Zasady rekrutacji do XXIV LO - kandydaci po gimnazjum

Zasady rekrutacji do TGH - kandydaci po gimnazjum

Zasady rekrutacji do BSG - kandydaci po gimnazjum

Dokumenty dla klasy sportowej (absolwenci gimnazjum):

Terminy prób sprawnościowych

Deklaracja przystąpienia do prób sprawności fizycznej

Oświadczenie o stanie zdrowia w dniu prób

Kryteria oceny sprawności fizycznej - piłka nożna chłopców

Kryteria oceny sprawności fizycznej - piłka ręczna dziewcząt

Informacje ogólne:

Badania o przydatności do zawodu oraz badania lekarskie dla klasy sportowej można wykonywać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Kolejność postępowania opisana jest na niniejszej stronie ośrodka.

Informacja: Dyrektorzy Burs Miasta Lublin pragną przekazać, że równolegle z rekrutacją do szkół odbywa się także rekrutacja do burs miasta Lublin.