Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Konkurs Wiedzy o Prawie rozstrzygnięty

19 lutego 2020 r. odbył się w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, II etap i finał Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki, Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk. Patronat medialny objęła TVP 3 Lublin.

Do konkursu zgłosiło się 21 szkół z Lublina i województwa lubelskiego. W II etapie wzięło udział 19 szkół podstawowych. Z Lublina gościliśmy szkoły nr 23, 24, 29, 34, 38, 45, 46, 47, 50, 51 i 57; spoza Lublina zawitali do nas uczniowie z: Bełżyc (SP nr 1), Kraśnika (SP nr 5 i 6), Nałęczowa, Niemiec, Przybysławic, Świdnika (nr 7), Woli Przybysławskiej.

Współorganizatorem zmagań konkursowych był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, przy współpracy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo”, Izby Adwokackiej i Izby Notarialnej w Lublinie, Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia z Warszawy.

I miejsce zajął zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie, II miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej, a miejsce III – Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach.

W czasie trwania II etapu konkursu, uczniowie klas pierwszych prawniczych uniwersyteckich XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II wzięli udział w spotkaniu z sędzią Panem Adamem Danielem ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie. Młodzież dyskutowała o prawach i obowiązkach nieletnich w postępowaniu sądowym.

Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością zaszczycili Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania, Pani Elżbieta Danejko Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Małgorzata Bednara-Kowal przedstawiciel Izby Notarialnej, Pan Adam Daniel ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Lublinie, Pani mec. Seweryna Sajna oraz Pan Maciej Chorągiewicz z Okręgowej Rady Adwokackiej Izby Adwokackiej w Lublinie, Pan r.pr. mec Michał Czerwonka prezes Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych „Znam Prawo” w Lublinie. Współgospodarzami dzisiejszego spotkania był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w osobach –prof. dr hab. Dariusza Dudka, dr Małgorzaty Ganczar, dr Katarzyny Kułak – Krzysiak oraz Pana dr Jacka Trzewika.

Autor: Anna Szymczyk-Furgał