395477852 630138139295083 941646455310691354 n

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, w ramach akcji ,,Szkoła pamięta” odwiedzili miejsce Pamięci Narodowej, mogiłę zbiorową Więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej, rozstrzelanych przez Niemców w dniu 4 lutego 1941.

         

SzkolapamietaLOGOTYP