W dniu 22.01.2024 r. w szkole odbyło się spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa z Dyrektorem Hotelu Arche Nałęczów – „Sanatorium Milicyjne” Panem Arturem Trukawińskim, który przedstawił uczniom bliżej Grupę Arche, jej historię i nową inwestycję.

Podczas spotkania Pan Dyrektor podzielił się swoim doświadczeniem oraz jak wyglądała jego droga zawodowa w branży w kraju i zagranicą. Opowiedział o satysfakcji płynącej z pracy w branży turystyczno-hotelarskiej. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i uwagą uczestniczyli w spotkaniu. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do zachęcenia uczniów do pracy w hotelarstwie oraz nieustającego podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.