Zapraszamy do udziału w konkursie literackim i plastycznym

pt. „Krew darem życia”

 Konkurs Literacki pt. „Krew darem życia”

Co trzeba zrobić?

- napisać: rymowane cytaty, hasła, sentencje,maksymy, myśli oddające idee wartości daru krwiodawstwa

- złożyć pracę do nauczycieli wychowania fizycznego do 14. 04.2023r.

 

Konkurs Plastyczny pt. „Krew darem życia”

o trzeba zrobić?

- przygotować własnoręcznie pracę plastyczną dowolną techniką

- praca powinna mieć wymiary A3, A2

 • złożyć pracę do nauczycieli wychowania fizycznego do 14. 04.2023r.

 

Regulaminy konkursów: 

 

KREW DAREM ŻYCIA” 2023

KONKURS NA WYKONANIE PRACY LITERACKIEJ PROMUJĄCEJ HONOROWE KRWIODAWSTWO

 

Regulamin konkursu

1. Organizator

Organizatorami konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

2. Adresaci

 • uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Lublinie

  3. Tematyka

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy literackiej nawiązującej tematem do Honorowego Krwiodawstwa oraz związanego z tym prowadzeniem zdrowego trybu życia.

  4. Format:

  Forma pracy literackiej : rymowane cytaty, hasła, sugestie, maksymy, myśli oddające idee wartości daru krwiodawstwa.

  5. Cele:

 • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 • kształtowanie postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

 • prowadzeniem zdrowego trybu życia,

 • rozwijanie wyobraźni literackiej.

  6. Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik może przekazać maksymalnie dwa utwory,

 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

        7. Zgłoszenie do konkursu:

 • prace konkursowe należy dostarczyć do 14.04.2023r. do nauczycieli wychowania fizycznego. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa),

 • w ramach konkursu należy zgłaszać pracę własnego autorstwa,

 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 • prace konkursowe złożone po termin nie będą rozpatrywane.

  8. Ocena prac:

 • prace konkursowe będą oceniane pod kątem:

  - zgodności z tematyką,

  - kreatywności,

  - staranności i estetyki,

  - oryginalności i pomysłowości.

  - prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną własnością organizatorów,

 • oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów,

 • lista laureatów oraz prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie

  internetowej szkoły

  9. Postanowienia końcowe:

 • przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania,

 • organizatorzy zastrzegają prawo do wystawy prac konkursowych do celów

  promocyjnych, w tym publikacji,

 • laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, których rodzaj i wartość określą

  organizatorzy konkursu,

 • przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają

  ocenie),

 

KREW DAREM ŻYCIA” 2023

KONKURS NA WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ PROMUJĄCEJ HONOROWE KRWIODAWSTWO

 

Regulamin konkursu

1. Organizator

Organizatorami konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

2. Adresaci

 • uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II Lublinie

  3. Tematyka

  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej tematem do Honorowego Krwiodawstwa oraz związanego z tym prowadzeniem zdrowego trybu życia. Praca wykonana dowolną techniką plastyczną

  4. Format:

  A2, A3

  5. Cele:

 • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,

 • kształtowanie postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,

 • prowadzeniem zdrowego trybu życia,

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej.

  6. Warunki uczestnictwa:

 • każdy uczestnik może przekazać maksymalnie jedną pracę,

 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

       7. Zgłoszenie do konkursu:

 • prace konkursowe należy dostarczyć do 14.04.2023r. do nauczycieli wychowania fizycznego. Prace powinny być podpisane na odwrocie strony (imię, nazwisko, klasa),

 • w ramach konkursu należy zgłaszać pracę własnego autorstwa,

 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,

 • prace konkursowe złożone po termin nie będą rozpatrywane.

  8. Ocena prac:

 • prace konkursowe będą oceniane pod kątem:

  - zgodności z tematyką,

  - kreatywności,

  - staranności i estetyki,

  - oryginalności i pomysłowości.

 • prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną własnością organizatorów,

 • oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatorów,

 • lista laureatów oraz prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie

  internetowej szkoły

  9. Postanowienia końcowe:

 • przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania,

 • organizatorzy zastrzegają prawo do wystawy prac konkursowych do celów

  promocyjnych, w tym publikacji,

 • laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, których rodzaj i wartość określą

  organizatorzy konkursu,

 • przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne (prace zbiorowe nie podlegają

  ocenie),