Oświadczenie rodzica ucznia opuszczającego teren szkoły na przerwie między lekcjami