Dzień tygodnia

7.30 – 12.30

12.00 – koniec zajęć lekcyjnych

Poniedziałek

M. Kowalczuk

M. Milczak

Wtorek

B. Borowik

M. Kowalczuk

Środa

M. Milczak

B. Borowik

Czwartek

M. Kowalczuk

B. Borowik

Piątek

M. Milczak

R. Korba

M. Kowalczuk , B. Borowik – s. 109

M. Milczak, R. Korba - s. 114