1

W dniach 03-10 lutego 2024 roku, w ramach projektu Erasmus+ o nazwie "EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" numer 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118159, odbył się wyjazd nauczycieli XXIV Liceum Ogólnokształcącego do Setubal w Portugalii. Celem mobilności kadry pedagogicznej była obserwacja pracy nauczycieli Escola Secundária D. João II, podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu.

Program obejmował zapoznanie się z portugalskim systemem edukacyjnym, strukturą i dokumentacją pracy szkoły, uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach zgodnie ze specjalizacją, a także analizę konkretnych przypadków projektów z lat ubiegłych.

Najważniejszym punktem programu było zaangażowanie nas w realizację projektu z uczniami. W roli liderów i moderatorów pracowaliśmy nad własnym pomysłem na projekt, integrując wartości ekologiczne z postępem technologicznym. Realizacja projektu dostarczyła nam praktycznych doświadczeń i umiejętności zarządzania grupą uczniów w procesie edukacyjnym. Zdobyta wiedza stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju naszej szkoły oraz doskonalenia procesu nauczania.

W wolnym czasie poznawaliśmy kulturę, historię i smaki Portugalii.

2  3

4  5

6  7

8  9