Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych XXIV Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia w dniu 20 listopada 2023 (poniedziałek) o godz. 16.30 na zebrania z wychowawcami klas
wg poniższego harmonogramu

Oddział

Sala

1al

216

1bl

307

1cl

208

1dl

209

1el

210

1fl

232

1at

220

1bt

309

1ct

233

1dt

234

1bg

310