Lublin Plakat do szkol

W dniu 6 października 2023 roku, przy współpracy z biblioteką, w auli szkolnej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Esperantystów. Tematem spotkania było: „Poznaj moc Esperanta!”

Zaproszeni goście przekazali wiedzę o języku esperanto, o jego walorach i możliwościach wykorzystania w aspekcie tworzenia własnej kultury.
Pokazali, jak poprzez esperanto można szerz idee pokoju i ułatwić zbliżenia między narodami.
Przybliżyli sylwetkę młodego Ludwika Zamenhofa, który już w gimnazjum opracował wstępny projekt języka międzynarodowego – jako inspirację dla młodzieży do aktywności i podejmowania prób realizacji odważnych pomysłów.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć wystawę „wędrującą” po Polsce, prezentującą tradycje ruchu esperanckiego, bogatą twórczość esperantystów a także uczestniczyć w warsztatach językowych.

1696917605436