Oglnopolski Dzie Biblioterapii 2023 1

14 listopada rozpoczęliśmy Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii pod hasłem "Czytanie daje siłę".  Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne swoimi działaniami wspomaga proces radzenia sobie z problemami i kryzysami dnia codziennego poprzez odpowiednio zastosowaną literaturę. Biblioterapia umożliwia kształtowanie właściwych postaw, uczy pracy nad sobą, samoakceptacji, przyczynia się do uświadomienia młodzieży trudnych sytuacji i uczy reakcji na nie, daje szansę nabrania wiary w siebie, zmniejsza stres.

Odkryjcie moc płynącą z książek!